Story4 » สัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาด้วยระบบ 4.0

สัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาด้วยระบบ 4.0

30 กรกฎาคม 2017
132   0

สัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาด้วยระบบ 4.0 ดีเซลคอมมอนเรลไดเร็คอินเจคชั่น ^^ กับพี่โน้ส อดุมแต้พานิช ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 24 พ.ค.60